ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Zpráva ze Severoamerické divize a Andrewsovy univerzity

Články a kázání

166_zprava.jpg

Zpráva ze Severoamerické divize a Andrewsovy univerzity

Vloženo: 14.02.2017
Zhlédnuto: 484x
Témata: Články a kázání

V úterý 18. října 2016 navštívil Dan Jackson, předseda Severoamerické divize, bohoslužbu na teologickém semináři adventistů sedmého dne na Andrewsově univerzitě v Berrien Springs ve státě Michigan.

Úvodní slovo pronesl Jiří Moskala, děkan semináře a prohlásil, že „Dan Jackson přináší dobrou zprávu bez politické angažovanosti a zastává názor, že kazatelství je pro všechny, tedy i pro ženy.“ Profesoři i studenti mu vřele zatleskali a provolali mu slávu, přičemž si v té chvíli pravděpodobně neuvědomili, čemu tleskají.

Chvilku předtím, než Dan Jackson zahájil svou řeč, jedna žena odstranila z pódia bubny. Jackson však prohlásil, že až odejde do důchodu, chce se naučit hrát na bubny. Řekl, že v mládí mu to nedovolili, a poté, když se stal kazatelem, lidé ve shromáždění ho v tom nepodpořili.

Svoji řeč začal Jackson informací o tom, že hlasování ve výroční radě Generální konference na postoji Severoamerické divize nic nezměnilo. Prohlásil také, že z Jihoamerické divize přicházejí zprávy, že na příští výroční radě bude zřejmě odvolán, a řekl, že tato skutečnost je pro něho citově velmi bolestná.

Tento předseda Severoamerické divize dále prohlásil, že je zklamán hlasováním výroční rady. Řekl, že nesouhlasí s tím, aby Dokument o souhlasu církve byl kladen na stejnou úroveň s Písmem. Když tohle prohlásil, sklidil další potlesk.

Dále řekl, že je Kanaďan a chválil Ameriku za její postoj v kulturních otázkách. „V období presidentských voleb,“ řekl, „je v Americe znát napětí v kulturní oblasti, ale upozornil, že kulturní boj probíhá i v církvi.“ Řekl, že Severoamerická divize neustoupí ze svého postoje a nic na něm nezmění. Bude pokračovat ve stejném kurzu a přestává být naivní těžko říct, co tím myslel. Divize rozvíjí jistou strategii, ale zatím nechce o ní hovořit. Jackson také řekl, že on, na rozdíl od Donalda Trumpa, má reálnou strategii. Následoval další potlesk.

Jackson rovněž prohlásil, že nepřestane podporovat vysvěcování žen. Přítomným sdělil, že Severoamerická divize vyhradila sedm set tisíc dolarů ze svého rozpočtu na přijetí dalšího tisíce žen do kazatelské služby adventní církve. Prohlásil, že i na uskutečnění tohoto kroku má svou strategii.

Řekl, že my všichni (včetně něho) jsme na mizině a na šikmé ploše. Prohlásil, že nezáleží na tom, co učíme a co kážeme, potřebujeme jen spojení s Ježíšem, který má být středem našeho zájmu. Ježíš je centrem. Dále řekl, že v nebi nebude žádné tofu. Prohlásil, že to ví zcela jistě, protože tam nebude žádné zlo. Nato sklidil další bouřlivý smích a potlesk.

Potom hovořil o 2. Knize Královské, kap. 6. Řekl, že „s námi je jich víc, než s nimi.“ Poučení, která vyvodil z této biblické kapitoly, jsou tato:

1. „Otevři oči jejich, ať vidí,“ byla modlitba Elizea.

2. Utkal se s jejich armádou a zatemnil jejich zrak.“

3. Přivedl je do Samaří a modlil se, aby se jim zrak navrátil.

4. „Máme je zabít?“ „Ne, udělej jim oběd a dej jim tofu.“ A pak už je víckrát nikdo neviděl (následoval další smích).

5. Musíme se vzdát vlastního názoru. Lidská moudrost bledne, když se porovnává s Boží.

6. Dokument o souladu v církvi (misijní jednota) neposkytuje řešení. To může dát jen Bůh. „Sedněme si k počítači a napravme to,“ (zde měl na mysli pracovníky, kteří vypracovali Dokument o jednotě).

7. Mojžíš, Abraham a Petr si mysleli, že mohou vyřešit své problémy.

8. Těch, kteří jsou s „námi,“ je mnohem víc, než těch, kteří jsou s „nimi“ (zde narážel na většinu, která hlasovala na výroční radě).

9. Je nesprávné být zticha. Volejte po zdvořilém nesouhlasu. Je na místě říct „já s vámi nesouhlasím.“ Z koho máte strach? Musíme bojovat za svůj názor a nechat se slyšet.

Když skončil svou zpupnou řeč, sklidil znovu velký potlesk. Všechno nasvědčuje tomu, že tento předseda Severoamerické divize – tento rozvraceč – využívá kazatelnu na půdě instituce Generální konference (Semináře) k tomu, aby podněcoval znevažování G. K.. Kdyby si jen uvědomil, že neznevažuje jen GK, ale také Boží poselství! „…Ale když přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na zemi?“ – Lukáš 18,8. Toto vše je velmi smutné, ale je to jen dalším potvrzením, že předpovědi dávným proroků, jakož i předpovědi proroka doby konce, jsou pravdivá.

Když Spasitel hovořil o mnohých znameních, která se objeví před Jeho druhým příchodem, pravil: „A když se toto počne díti, pohleďte a pozdvihněte hlav vašich, protože se přibližuje vykoupení vaše.“ – Lukáš 21,28. Přijdiž tedy Pane Ježíši. Amen.
____________________
Pra del Torno Publishing


Související z kategorie - Články a kázání

Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením!

46_ted-wilson.jpg Text kázání bratra T. N. C. Wilsona, presidenta Generální konference CASD, na výročním setkání ASI, 6.8.2011 v Sacramentu, Kalifornie, USA ...
Vloženo: 30.09.2011
Zhlédnuto: 2814x

Stanovisko NDV – výboru pro kazatele a starší sboru v NDV, pro zaujetí postoje k pozvánkám hostujících řečníků

109_stanovisko_ndv.jpg Na základě vzniklé příležitosti výbor zdůrazňuje, že každý kazatel církve stojí ve věrnostním vztahu k církvi. Proto je mu na základě našeho celosvětového řádu zakázáno podporovat jakékoliv okrajové a odštěpené skupiny, ...
Vloženo: 01.02.2013
Zhlédnuto: 2942x

Příloha - číslo 3/2014 - od soboty k neděli

128_zrdr_3-2014_priloha.jpg OD SOBOTY K NEDĚLI - aneb, jak k tomu tehdy došlo? ...
Vloženo: 01.08.2014
Zhlédnuto: 1388x

Otevřený dopis - Odpověď br. Verteillerovi od Waltera Veitha

104_walter_veith.jpg Děkuji ti za dopis, na který chci rád odpovědět... ...
Vloženo: 01.01.2013
Zhlédnuto: 2383x

Hlas Autority - Ron Spear

44_hlas_autority_2_2011.jpg „Byla jsem poučena, abych před vás předkládala jižní pole, abyste mohli pro své vlastní dobro učinit bohatou nápravu vůči tomuto poli. Dílo, které se koná na Jihu, je falešně představováno. Lidé ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1861x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt