ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 5/2016 - Rady, jak odolat pokušení

Časopis Z ráje do ráje

161_priloha_cislo_5_2016_rady_jak_odolat_pokuseni.jpg

Příloha - číslo 5/2016 - Rady, jak odolat pokušení

Vloženo: 24.11.2016
Zhlédnuto: 290x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 154-126126-priloha-5_2016.pdf

Úžasný fakt: Jedna dospívající dívka ve Virginii byla šokována, když našla u svého domu dvouhlavou želvu. Chytla ubohé stvoření a pozorovala, jak se dvě podivné hlavy spolu přetahují o kousek jídla, které jim (nebo jí?) dala. Podle vědců se dvouhlavost může vyskytnout u všech živočichů, ale délka života je obyčejně kratší. Důvodem je, že každá hlava má tendenci jednat nezávisle na druhé při ovládání své části těla. Proto vzniká nejednota, zmatek a frustrace. Pokud jedna hlava nepřevezme primární kontrolu, tvor brzy zahyne kvůli vyhladovění a nerozhodnosti...


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časopis - číslo 2/2007 Extra - Potřebujeme nové formy bohoslužeb?

17_zrdr_2_2007.jpg »Protož poradiv se král, udelal dvé telat zlatých a řekl lidu: „Dosti jste již chodili do Jeruzaléma. Aj, teď bohové tvoji, ó Izraeli, kteříž tě vyvedli z země Egyptské.« 1.Královská 12,28 Obsah: Světlo ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1939x

Časopis - číslo 2/2009 - Poslední den planety země

29_zrdr_2-2009.jpg Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém Jeho? Ten, kdož jest rukou nevinných a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřísahá lstivě. Žalm 24,3-4 Obsah: Poslední ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 2019x

Časopis - číslo 1/2007 - Jakou cenu má - může mít - syn?

16_zrdr_1_2007.jpg »Hleďtež tedy, abyste činili, jakž přikázal vám Hospodin Bůh váš; neuchylujte se na pravo ani na levo.« 5.Mojžíšova 5,32 Obsah: Osudná vzpoura na hranici Kanánu - úvodník - Armin Krakolinig Jakou cenu má - ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1648x

Časopis - číslo 3/2007 - Proroci v církvi

18_zrdr_3_2007.jpg »…přistoupil Eliáš prorok a řekl: "Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, nechť dnes poznají, že jsi ty Bůh v Izraeli, a já služebník tvůj, a že jsem vedle slova tvého učinil ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1663x

Časopis - číslo 2/2013 - Verný až na smrť

111_zrdr_2-2013.jpg Samuel Koranteng-Pipim Názov anglického originálu:»True to Principle« (Berean Books) Biblické citáty sú z prekladu prof. Jozefa Roháčka. Stránkovanie citátov od EGW s anglickým názvom je podľa anglického originálu a stránkovanie so slovenským názvom je ...
Vloženo: 17.05.2013
Zhlédnuto: 1838x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt