ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 5/2016 - Rady, jak odolat pokušení

Časopis Z ráje do ráje

161_priloha_cislo_5_2016_rady_jak_odolat_pokuseni.jpg

Příloha - číslo 5/2016 - Rady, jak odolat pokušení

Vloženo: 24.11.2016
Zhlédnuto: 359x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 154-126126-priloha-5_2016.pdf

Úžasný fakt: Jedna dospívající dívka ve Virginii byla šokována, když našla u svého domu dvouhlavou želvu. Chytla ubohé stvoření a pozorovala, jak se dvě podivné hlavy spolu přetahují o kousek jídla, které jim (nebo jí?) dala. Podle vědců se dvouhlavost může vyskytnout u všech živočichů, ale délka života je obyčejně kratší. Důvodem je, že každá hlava má tendenci jednat nezávisle na druhé při ovládání své části těla. Proto vzniká nejednota, zmatek a frustrace. Pokud jedna hlava nepřevezme primární kontrolu, tvor brzy zahyne kvůli vyhladovění a nerozhodnosti...


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časopis - číslo 3/2007 - Proroci v církvi

18_zrdr_3_2007.jpg »…přistoupil Eliáš prorok a řekl: "Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, nechť dnes poznají, že jsi ty Bůh v Izraeli, a já služebník tvůj, a že jsem vedle slova tvého učinil ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1736x

Časopis - číslo 2/2011 Extra - Památné kameny, Cena pokoje, Poslušnost, Sobota

51_zrdr_2-2011.jpg Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Zjevení 21,1 Obsah: Varování procovníkům - E.G. White Bohoslužba nebo … - J. Drejnar Památné kameny ...
Vloženo: 02.10.2011
Zhlédnuto: 1908x

Časopis - číslo 1/2006 - Podle toho všichni poznají...

12_zrdr_1_2006.jpg »Tehdy Hospodin Abramovi řekl: „Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let.“« 1M 15,13 »Právě toho dne, kdy ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1701x

Časopis - číslo 4/2005 - Můžeme se něčemu přiučit i z tragédií?

9_zrdr_4-2005_neu.jpg Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: »Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.« 1 M ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1753x

Časopis - číslo 2/2007 Extra - Potřebujeme nové formy bohoslužeb?

17_zrdr_2_2007.jpg »Protož poradiv se král, udelal dvé telat zlatých a řekl lidu: „Dosti jste již chodili do Jeruzaléma. Aj, teď bohové tvoji, ó Izraeli, kteříž tě vyvedli z země Egyptské.« 1.Královská 12,28 Obsah: Světlo ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1995x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt