ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 3/2017 - Úloha církve ve společnosti

Časopis Z ráje do ráje

175_priloha_2017_3.jpg

Příloha - číslo 3/2017 - Úloha církve ve společnosti

Vloženo: 26.07.2017
Zhlédnuto: 54x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 167-133133-priloha-3_2017.pdf

Misie ve městech v době konce
Jsem rád, že za další lekci v úloze církve ve společnosti můžeme dále považovat úlohu jednotlivého křesťana v jejím okolí. Nadešla předposlední hodina a my se v ní máme zabývat misií ve městech v době konce. Ano, my máme splnit poslání vůči tomuto světu v této době konce. Ale je jenom otázkou, co je tímto posláním, a já bych chtěl navázat na poslední úvahu, kdy jsme měli na mysli Ježíšův příklad. Viděli jsme podrobně Jeho metody. Ale Jeho metoda nemá sama o sobě žádný smysl a žádný význam, pokud nemá nabídku. K čemu je dobré, když se Ježíš dostane k lidem, když je chápe a s nimi soucítí, když se setká s jejich těžkostmi a potřebami, a dokonce si získá jejich důvěru, když nemá pro ně poselství, když jim nemá co nabídnout? Co by mělo to všechno za smysl? Vůbec žádný. Proto jsme minule viděli, že Ježíš měl nabídku, se kterou přišel na tento svět, a tato Ježíšova nabídka je život. V evangeliu Janově, 10. kapitole, On říká: „Já jsem přišel, aby život měly a hojně měly.“ Je to tak důležité, abychom takový život chápali společně s hojností. Život na této zemi není žádný život. Život v plné hojnosti je naplnění všech potřeb ducha. Co je to za život v nemoci, v nouzi, ve strachu, v konfliktech, v těžkostech? Je to život? Ne, tak to Bůh nezamýšlel. Proto přichází Ježíš, aby přinesl život, a to život v jeho úplném naplnění a v hojnosti. Ale proč On přichází, proč má nabídku – ten život? Umíráme snad? To je potíž celé misie, že se nemůžeme dostat k člověku, když mu nemůžeme vysvětlit, že mu něco schází. Proto se Ježíš snaží ten nedostatek vysvětlit tím, že říká: „Amen, Amen, pravím vám“. Ježíš se snaží ukázat: „co vám mám říci, je nesmírně důležité, vy umíráte, a já mám něco, co vám dává život.“ A co je to, co dává život?


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časopis - číslo 5/2005 - Babylónská věž

10_zrdr_5_2005.jpg »Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!« 1 M 11,4 Obsah: Nová možnost - úvodník - Katerina Rogers Babylónská ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1922x

Časopis - číslo 1/2016 - Vrátím se a...

147_casopis-cislo-1_2016_vratim-se-a.jpg » Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vzbudím Davidovi výstřelek spravedlivý, i kralovati bude král, a šťastně se jemu povede; soud zajisté a spravedlnost na zemi konati bude. « Jeremiáš ...
Vloženo: 16.02.2016
Zhlédnuto: 636x

Časopis - číslo 1/2004 - Cesta z ráje předpověděná proroky

6_trdr_1-2004.jpg I učinil Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípí jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1923x

Časopis - číslo 2/2004

7_zrdr_2-2004.jpg Jeden z největších důkazů AUTENTIČNOSTI PÍSMA je, že pravda není přikrašlována a hříchy hlavních postav nejsou zamlčovány. Obsah: Autentičnost Písma úvodník - Jaroslav Juřica Návrat do ráje 2. část - téma - Jaroslav Juřica Utrpení ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1787x

Časopis - číslo 3/2005 - Potopa světa

47_zrdr_3-2005.jpg »Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. ...a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa...« Matouš 24,37.39, NBK 2004 Úvodník - Karel Staněk Potopa světa ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1893x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt