ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 3/2017 - Úloha církve ve společnosti

Časopis Z ráje do ráje

175_priloha_2017_3.jpg

Příloha - číslo 3/2017 - Úloha církve ve společnosti

Vloženo: 26.07.2017
Zhlédnuto: 139x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 167-133133-priloha-3_2017.pdf

Misie ve městech v době konce
Jsem rád, že za další lekci v úloze církve ve společnosti můžeme dále považovat úlohu jednotlivého křesťana v jejím okolí. Nadešla předposlední hodina a my se v ní máme zabývat misií ve městech v době konce. Ano, my máme splnit poslání vůči tomuto světu v této době konce. Ale je jenom otázkou, co je tímto posláním, a já bych chtěl navázat na poslední úvahu, kdy jsme měli na mysli Ježíšův příklad. Viděli jsme podrobně Jeho metody. Ale Jeho metoda nemá sama o sobě žádný smysl a žádný význam, pokud nemá nabídku. K čemu je dobré, když se Ježíš dostane k lidem, když je chápe a s nimi soucítí, když se setká s jejich těžkostmi a potřebami, a dokonce si získá jejich důvěru, když nemá pro ně poselství, když jim nemá co nabídnout? Co by mělo to všechno za smysl? Vůbec žádný. Proto jsme minule viděli, že Ježíš měl nabídku, se kterou přišel na tento svět, a tato Ježíšova nabídka je život. V evangeliu Janově, 10. kapitole, On říká: „Já jsem přišel, aby život měly a hojně měly.“ Je to tak důležité, abychom takový život chápali společně s hojností. Život na této zemi není žádný život. Život v plné hojnosti je naplnění všech potřeb ducha. Co je to za život v nemoci, v nouzi, ve strachu, v konfliktech, v těžkostech? Je to život? Ne, tak to Bůh nezamýšlel. Proto přichází Ježíš, aby přinesl život, a to život v jeho úplném naplnění a v hojnosti. Ale proč On přichází, proč má nabídku – ten život? Umíráme snad? To je potíž celé misie, že se nemůžeme dostat k člověku, když mu nemůžeme vysvětlit, že mu něco schází. Proto se Ježíš snaží ten nedostatek vysvětlit tím, že říká: „Amen, Amen, pravím vám“. Ježíš se snaží ukázat: „co vám mám říci, je nesmírně důležité, vy umíráte, a já mám něco, co vám dává život.“ A co je to, co dává život?


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časopis - číslo 1/2013 - Ježíšovo poselství cestou do Jeruzaléma

105_zrdr_1-2013.jpg „I řekl jemu jeden: Pane, tuším, že jest málo těch, kteříž spaseni býti mají? On pak řekl k nim: Snažujte se vcházeti těsnou branou; neboť (pravím vám) mnozí hledati budou vjíti, ...
Vloženo: 04.01.2013
Zhlédnuto: 1926x

Časopis - číslo 3/2013 - Půlnoční volání

112_zrdr_3-2013.jpg Všickni vy synové světla jste, a synové dne. Nejsmeť noci, ani tmy. Nespěmež tedy, jako jiní, ale bděme, a střízliví buďme. 1. Tessalonicenským 5, 5.6 ...
Vloženo: 15.08.2013
Zhlédnuto: 1999x

Příloha - číslo 1/2010 - Nová teologie

89_priloha_1-2010.jpg Mnozí naši členové jsou zmateni a neví čemu mají věřit. Proč tomu tak je? Není to proto, že by kazatelé církve byli nelaskaví, ale proto, že z adventistických kazatelen zaznívá neobvyklé ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1854x

Časopis - číslo 7/2008 - Vykupujte čas

27_zrdr_7_2008.jpg Byl muž v zemi Uz, jménem Job, a muž ten byl sprostý a upřímný boje se Boha, a vystříhaje se zlého. Job 1,1 Obsah: Vykupujte čas – úvodník Poselství apod. Marka Ježíš přichází – ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1805x

Časpis - číslo 2/2016 - Výzva

149_casopis_cislo_2_2016.jpg » Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se. V nic neslušného se nevydává, nehledá svých věcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého. Neraduje se z nepravosti, ale spolu ...
Vloženo: 06.04.2016
Zhlédnuto: 648x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt