ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 2/2017 - Pozitivní strana utrpení - Dough Batchelor

Časopis Z ráje do ráje

172_casopis_2017_2.jpg

Příloha - číslo 2/2017 - Pozitivní strana utrpení - Dough Batchelor

Vloženo: 29.06.2017
Zhlédnuto: 190x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 164-131131-priloha-2_2017-utrpeni.pdf

Každé utrpení a zkoušku, kterými procházíte, Pán Bůh použije, aby zachránil vás, nebo aby skrze vás zachránil druhé, nebo obojí. Jak byste si naplánovali svou dokonalou dovolenou? Jaká by měla být? Žádný stres, nepříliš velké horko ani zima, žádné rodinné hádky, úraz nebo nemoc. Jenom krásná příroda, chutné jídlo, příjemná hudba, žádná práce.

Víte, co jsme právě popsali? Dobu bez utrpení. Všichni se těšíme na to, až budeme vysvobozeni od soužení. V životě přichází utrpení. Ježíš řekl, že budou rány a utrpení, hladomor a zemětřesení. A to vidíme všude kolem sebe. Víme, co se dělo, když bylo zemětřesení na Haiti, v Chile a v Indonézii. Lidé umírají v nemocnicích na různé nemoci. Jsou tisíce způsobů, jak se soužení projevuje.


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Příloha - číslo 3/2016 - Jeremiáš

154_priloha_cislo_3_2016_jeremias.jpg Srdečně Vás vítám u nového studia z proroka Jeremiáše. V dosavadních hodinách jsme viděli, že prorok Jeremiáš je prorokem doby konce. Že on napsal více pro naši dobu, než pro svoji, ...
Vloženo: 06.07.2016
Zhlédnuto: 666x

Časopis - číslo 2/2008 Extra- Než bude příliš pozdě

22_zrdr_2_2008.jpg »Aj dnové jdou, dí Panovník Hospodin, že pošli hlad na zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových. Tak že toulati se budou od moře až k moři, ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1933x

Časopis - číslo 5/2007 Extra - Tváří v Tvář Bohu

20_zrdr_5_2007.jpg »A přistoupiv Eliáš ke všemu lidu, řekl: I dokudž kulhati budete na obě strany? Jestližeť jest Hospodin Bohem, následujtež ho; pakliť jest Bál, jdětež za ním. A neodpověděl mu lid žádného ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 2227x

Časopis - číslo 5/2012 - Rok 1844 1888 20..

94_zrdr_5-2012.jpg „Běda synům zpurným, dí Hospodin, skládajícím radu, kteráž není ze mne, a přikrývajícím ji přikrytím, ale ne z ducha mého, aby hřích k hříchu přidávali; Kteříž chodí a sstupují do Egypta, ...
Vloženo: 14.10.2012
Zhlédnuto: 1697x
Celé číslo

Časopis - číslo 2/2006 - Evropou obchází strašidlo zvané...

13_zrdr_2_2006.jpg »Když pak Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!“« Exodus 24,3 Obsah: Obnovení identity Izraele – úvodník - ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1913x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt