ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 1/2017 - Ježíš Kristus

Časopis Z ráje do ráje

168_priloha_2017_1.jpg

Příloha - číslo 1/2017 - Ježíš Kristus

Vloženo: 20.03.2017
Zhlédnuto: 182x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 161-128128-priloha-1_2017-jezis-kristus-1-k-tisku52744.pdf

Ježíš Kristus - Proč přišel, Proč přijde, Jeho univerzální poslání

V náboženském světě existuje několik teorií týkajících se Jeho příchodu. Některé jsou zajímavé, některé inspirují, jiné jsou zcela mimo realitu. Také ve světském pohledu jsou různé teorie, lišící se jedna od druhé, všechny ale vesměs negují objektivní skutečnosti. Křesťané zakládají skutečnost Ježíšovy existence na Bibli, která je pro tuto osobnost jediným zdrojem objektivních informací. Ale i světský pohled má historickou informaci o Ježíšově bytí z pera římského historika Tacita (55-120), který se o něm zmiňuje, takže to není zcela vymyšlená postava historie, jak je často vytýkáno křesťanům. (viz Tacitus, Letopisy kap. 15/44) Profánní (světský) historik potvrzuje to, oč se opírají křesťanští pisatelé a jejichž hlavním pramenem je Bible. Ježíš Kristus byl historickou postavou, a proto se nebudeme zabývat ateistickými teoriemi a vyvracet je. Jeho jméno (Ježíš), bylo běžným jménem židovských chlapců (Ješua, známé také pod jménem Jozue.) Další jméno Kristus, řecky Christos, je označením jeho mesiášského poslání, hebrejsky Mašíach, mesiáš, zachránce, spasitel. Tolik prozatím na úvod, abychom byli alespoň trochu v obraze. A nyní k vlastnímu tématu...


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Příloha - číslo 1/2016 - Je možné žít a Nehřešit?

148_je-mozne-zit-a-nehresit.jpg Nedávno jsem četl jednu úžasnou zprávu o člověku, který se podrobil vědeckému pokusu s hypnózou. Zatímco byl pod vlivem lehkého hypnotického stavu, bylo mu nařízeno, aby zvedl sklenici ze stolu. Ačkoliv ...
Vloženo: 16.02.2016
Zhlédnuto: 741x

Časopis - číslo 3/2005 - Potopa světa

47_zrdr_3-2005.jpg »Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. ...a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa...« Matouš 24,37.39, NBK 2004 Úvodník - Karel Staněk Potopa světa ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1860x

Časopis - číslo 6/2011 - Odhalení antikrista

65_zrdr_6-2011.jpg „Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň.“ (Lukáš 10, 2) Obsah: Odhalení antikrista - G.E. ReidPoslední velké odpadnutí - E.G.W.Seriál o pravdě - O. ...
Aktualizováno: 02.01.2012
Vloženo: 13.11.2011
Zhlédnuto: 2294x
Celé číslo

Časopis - číslo 1/2006 - Podle toho všichni poznají...

12_zrdr_1_2006.jpg »Tehdy Hospodin Abramovi řekl: „Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let.“« 1M 15,13 »Právě toho dne, kdy ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1638x

Časopis - číslo 3/2009 Extra - Obrana proti bludu

30_zrdr_3-2009.jpg Ale to jedno činím, na ty věci, kteréž jsou za mnou, zapomínaje, k těm pak, kteréž jsou přede mnou, úsilně chvátaje, k cíli běžím, k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1670x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt