ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 1/2017 - Ježíš Kristus

Časopis Z ráje do ráje

168_priloha_2017_1.jpg

Příloha - číslo 1/2017 - Ježíš Kristus

Vloženo: 20.03.2017
Zhlédnuto: 242x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 161-128128-priloha-1_2017-jezis-kristus-1-k-tisku52744.pdf

Ježíš Kristus - Proč přišel, Proč přijde, Jeho univerzální poslání

V náboženském světě existuje několik teorií týkajících se Jeho příchodu. Některé jsou zajímavé, některé inspirují, jiné jsou zcela mimo realitu. Také ve světském pohledu jsou různé teorie, lišící se jedna od druhé, všechny ale vesměs negují objektivní skutečnosti. Křesťané zakládají skutečnost Ježíšovy existence na Bibli, která je pro tuto osobnost jediným zdrojem objektivních informací. Ale i světský pohled má historickou informaci o Ježíšově bytí z pera římského historika Tacita (55-120), který se o něm zmiňuje, takže to není zcela vymyšlená postava historie, jak je často vytýkáno křesťanům. (viz Tacitus, Letopisy kap. 15/44) Profánní (světský) historik potvrzuje to, oč se opírají křesťanští pisatelé a jejichž hlavním pramenem je Bible. Ježíš Kristus byl historickou postavou, a proto se nebudeme zabývat ateistickými teoriemi a vyvracet je. Jeho jméno (Ježíš), bylo běžným jménem židovských chlapců (Ješua, známé také pod jménem Jozue.) Další jméno Kristus, řecky Christos, je označením jeho mesiášského poslání, hebrejsky Mašíach, mesiáš, zachránce, spasitel. Tolik prozatím na úvod, abychom byli alespoň trochu v obraze. A nyní k vlastnímu tématu...


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časopis - číslo 3/2013 - Půlnoční volání

112_zrdr_3-2013.jpg Všickni vy synové světla jste, a synové dne. Nejsmeť noci, ani tmy. Nespěmež tedy, jako jiní, ale bděme, a střízliví buďme. 1. Tessalonicenským 5, 5.6 ...
Vloženo: 15.08.2013
Zhlédnuto: 1968x

Časopis - číslo 4/2014 - Čas příchodu Ježíše Krista

129_zrdr_4-2014.jpg »Ale kdo bude moci snésti den příchodu jeho? A kdo ostojí, když se on ukáže? Nebo on jest jako oheň rozpouštějící a jako mýdlo běličů.« obsah: 2 E.G.White, Velký spor věků, str. 325 ...
Vloženo: 04.12.2014
Zhlédnuto: 941x

Časopis - číslo 6/2012 - Připravme se ...

103_zrdr_6-2012.jpg Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, jenž hynou. Ale mluvíme moudrost Boží v tajemství, kterážto skryta jest, kterouž Bůh předuložil před věky k ...
Vloženo: 26.11.2012
Zhlédnuto: 1817x

Časopis - číslo 2/2006 - Evropou obchází strašidlo zvané...

13_zrdr_2_2006.jpg »Když pak Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!“« Exodus 24,3 Obsah: Obnovení identity Izraele – úvodník - ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1857x

Příloha - číslo 4/2015 - rozsévání, růst, sklizeň

142_z-raje-do-raje-priloha-4_2015.jpg O víkendu 3. – 5. dubna 2015 jsme měli ve Frýdlantě nad Ostravicí studijní setkání s bratrem Horstem Müllerem (lékař a laický kazatel). Studijní téma znělo: JSTE PŘIPRAVENI NA DOBU KONCE? ...
Vloženo: 05.11.2015
Zhlédnuto: 788x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt