ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Příloha - číslo 1/2017 - Ježíš Kristus

Časopis Z ráje do ráje

168_priloha_2017_1.jpg

Příloha - číslo 1/2017 - Ježíš Kristus

Vloženo: 20.03.2017
Zhlédnuto: 298x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 161-128128-priloha-1_2017-jezis-kristus-1-k-tisku52744.pdf

Ježíš Kristus - Proč přišel, Proč přijde, Jeho univerzální poslání

V náboženském světě existuje několik teorií týkajících se Jeho příchodu. Některé jsou zajímavé, některé inspirují, jiné jsou zcela mimo realitu. Také ve světském pohledu jsou různé teorie, lišící se jedna od druhé, všechny ale vesměs negují objektivní skutečnosti. Křesťané zakládají skutečnost Ježíšovy existence na Bibli, která je pro tuto osobnost jediným zdrojem objektivních informací. Ale i světský pohled má historickou informaci o Ježíšově bytí z pera římského historika Tacita (55-120), který se o něm zmiňuje, takže to není zcela vymyšlená postava historie, jak je často vytýkáno křesťanům. (viz Tacitus, Letopisy kap. 15/44) Profánní (světský) historik potvrzuje to, oč se opírají křesťanští pisatelé a jejichž hlavním pramenem je Bible. Ježíš Kristus byl historickou postavou, a proto se nebudeme zabývat ateistickými teoriemi a vyvracet je. Jeho jméno (Ježíš), bylo běžným jménem židovských chlapců (Ješua, známé také pod jménem Jozue.) Další jméno Kristus, řecky Christos, je označením jeho mesiášského poslání, hebrejsky Mašíach, mesiáš, zachránce, spasitel. Tolik prozatím na úvod, abychom byli alespoň trochu v obraze. A nyní k vlastnímu tématu...


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časopis - číslo 4/2015 - Výzva k jednání: Povstaň ! Zaskvěj se ! Ježíš přichází !

141_z-raje-do-raje-4_2015.jpg » Budete-li zachovávati přikázání má, zůstanete v mémmilování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování. Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstávala v vás, ...
Vloženo: 05.11.2015
Zhlédnuto: 882x

Příloha - číslo 4/2015 - rozsévání, růst, sklizeň

142_z-raje-do-raje-priloha-4_2015.jpg O víkendu 3. – 5. dubna 2015 jsme měli ve Frýdlantě nad Ostravicí studijní setkání s bratrem Horstem Müllerem (lékař a laický kazatel). Studijní téma znělo: JSTE PŘIPRAVENI NA DOBU KONCE? ...
Vloženo: 05.11.2015
Zhlédnuto: 827x

Časopis - číslo 2/2006 - Evropou obchází strašidlo zvané...

13_zrdr_2_2006.jpg »Když pak Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!“« Exodus 24,3 Obsah: Obnovení identity Izraele – úvodník - ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1913x

Časopis - číslo 2/2014 - Hlásejte v lásce Boží pravdu a osvěcujte zemi jeho slávu

121_zrdr_2-2014.jpg Ale když příjde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. Onť ...
Vloženo: 14.06.2014
Zhlédnuto: 1104x

Časpis - číslo 3/2016 - Návrat kobylek

153_casopis-cislo-3_2016_navrat_kobylek.jpg » Divím se, že jste tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost Kristovu, uchýlili se k jinému evangeliu. Kteréž není jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí, a převrátiti ...
Vloženo: 06.07.2016
Zhlédnuto: 784x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt