ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Časpis - číslo 4/2016 - Budoucnost myslete na ní

Časopis Z ráje do ráje

156_casopis-cislo-4_budoucnost_myslete_na_ni.jpg

Časpis - číslo 4/2016 - Budoucnost myslete na ní

Vloženo: 02.09.2016
Zhlédnuto: 491x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 149-123123-z-raje-do-raje-4_2016.pdf

Protož všecko snáším pro vyvolené, aby i oni spasení došli, kteréž jest v Kristu Ježíši, s slávou věčnou. Věrná jest tato řeč. Nebo jestliže jsme s ním zemřeli, tedy také spolu s ním živi budeme. A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho zapíráme, i onť nás zapře. « 2 Tes. 2, 10-12

OBSAH

Budoucnost - myslete na ni - F. POSLUŠNÝ
Připravte se, Ježíš Kristus přichází - H. BARTOŠ
Z pera Ellen G. White
Modlitba Pána, ako ju nepoznáte - F. FÁBERA
Zpráva o novém zákoně v Rusku
Báseň
Reklama


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Příloha - číslo 3/2015 - Život církve v totalitě

139_z-raje-do-raje-priloha-3_2015.jpg Současná generace poválečných mladých lidí, která nezažila 2. světovou válku, rozpoutanou totalitním hitlerovským fašistickým režimem, ví jen velice málo, (pokud vůbec), jaké násilí bylo spácháno na mnoha lidech, násilně nasazených na ...
Vloženo: 10.08.2015
Zhlédnuto: 915x

Časopis - číslo 6/2009 Extra - Pokřtěné pohanství

33_zrdr_6-2009.jpg Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá. Žalm 1,1 Obsah: Oslavy - J. Juřica Pokřtěné pohanství - D.Crews Alianční týden - CASD Týden manželství - ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1961x

Časopis - číslo 3/2010 - Potřeba pravé jednoty

37_zrdr_3-2010.jpg Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. 1K 10,13 Obsah: Úvodník - Pra del ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1700x

Časpis - číslo 2/2016 - Výzva

149_casopis_cislo_2_2016.jpg » Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se. V nic neslušného se nevydává, nehledá svých věcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého. Neraduje se z nepravosti, ale spolu ...
Vloženo: 06.04.2016
Zhlédnuto: 673x

Časopis - číslo 3/2013 - Půlnoční volání

112_zrdr_3-2013.jpg Všickni vy synové světla jste, a synové dne. Nejsmeť noci, ani tmy. Nespěmež tedy, jako jiní, ale bděme, a střízliví buďme. 1. Tessalonicenským 5, 5.6 ...
Vloženo: 15.08.2013
Zhlédnuto: 2028x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt