ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Časpis - číslo 2/2017 - Preosievanie

Časopis Z ráje do ráje

171_priloha_2017_2.jpg

Časpis - číslo 2/2017 - Preosievanie

Vloženo: 29.06.2017
Zhlédnuto: 195x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 163-130130-z-raje-do-raje-2_2017.pdf

Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný k milosrdenství ke všechněm, kterýž tě vzývají. Slyš, Hospodine, modlitbu mou, a pozoruj hlasu žádostí mých. V den ssoužení svého vzývám tě, nebo mne vyslýcháš « Žalm 86,5-7

OBSAH
Prorocký duch - Duch proroctví - F. POSLUŠNÝ
Preosievanie
Běh víry a růst v Kristu - J. KOVÁČIK
„Kdo je ta Ellen Whiteová?”
„...aby váš exodus nenastal...“ - J. KOVÁČIK
Od adventu k adventismu
Poslání Adventistů a kniha Velký spor věků
Pozvánka


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časopis - číslo 1/2013 - Ježíšovo poselství cestou do Jeruzaléma

105_zrdr_1-2013.jpg „I řekl jemu jeden: Pane, tuším, že jest málo těch, kteříž spaseni býti mají? On pak řekl k nim: Snažujte se vcházeti těsnou branou; neboť (pravím vám) mnozí hledati budou vjíti, ...
Vloženo: 04.01.2013
Zhlédnuto: 1926x

Příloha - číslo 1/2017 - Ježíš Kristus

168_priloha_2017_1.jpg Ježíš Kristus - Proč přišel, Proč přijde, Jeho univerzální poslání V náboženském světě existuje několik teorií týkajících se Jeho příchodu. Některé jsou zajímavé, některé inspirují, jiné jsou zcela mimo realitu. Také ve ...
Vloženo: 20.03.2017
Zhlédnuto: 271x

Časopis - číslo 1/2011 - Ohnisko proroctví 1844

42_zrdr_1-2011.jpg Dříve než se začneme seznamovat s proroctvím proroka Daniele, připomeňme si několik základních principů studia. Práce s nimi je velice jednoduchá. Přestože to pro vás mohou být nové věci, mohou vám ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1905x

Časopis - číslo 2/2012 - Pomluvy

86_zrdr_2-2012.jpg „Nebo není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko.“ (Ef 6, 12) Obsah: Pomluvy - Melody Green Lék - ...
Vloženo: 16.03.2012
Zhlédnuto: 1922x
Celé číslo

Časpis - číslo 4/2016 - Budoucnost myslete na ní

156_casopis-cislo-4_budoucnost_myslete_na_ni.jpg Protož všecko snáším pro vyvolené, aby i oni spasení došli, kteréž jest v Kristu Ježíši, s slávou věčnou. Věrná jest tato řeč. Nebo jestliže jsme s ním zemřeli, tedy také spolu ...
Vloženo: 02.09.2016
Zhlédnuto: 460x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt