ZrajeDoraje.cz (Na úvodní stránku) ZrajeDoraje.cz

Časpis - číslo 1/2017 - Preosievanie

Časopis Z ráje do ráje

171_priloha_2017_2.jpg

Časpis - číslo 1/2017 - Preosievanie

Vloženo: 29.06.2017
Zhlédnuto: 59x
Témata: Časopis Z ráje do ráje

Stáhnout: 163-130130-z-raje-do-raje-2_2017.pdf

Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný k milosrdenství ke všechněm, kterýž tě vzývají. Slyš, Hospodine, modlitbu mou, a pozoruj hlasu žádostí mých. V den ssoužení svého vzývám tě, nebo mne vyslýcháš « Žalm 86,5-7

OBSAH
Prorocký duch - Duch proroctví - F. POSLUŠNÝ
Preosievanie
Běh víry a růst v Kristu - J. KOVÁČIK
„Kdo je ta Ellen Whiteová?”
„...aby váš exodus nenastal...“ - J. KOVÁČIK
Od adventu k adventismu
Poslání Adventistů a kniha Velký spor věků
Pozvánka


Související z kategorie - Časopis Z ráje do ráje

Časpis - číslo 4/2016 - Budoucnost myslete na ní

156_casopis-cislo-4_budoucnost_myslete_na_ni.jpg Protož všecko snáším pro vyvolené, aby i oni spasení došli, kteréž jest v Kristu Ježíši, s slávou věčnou. Věrná jest tato řeč. Nebo jestliže jsme s ním zemřeli, tedy také spolu ...
Vloženo: 02.09.2016
Zhlédnuto: 372x

Časopis - číslo 5/2011 Extra - Písmo a svědectví

54_zrdr_5-2011.jpg Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás časem povýšil. Uvrhněte všecku starost na něj, vždyť jemu na vás záleží. 1. Petrova 5,6.7 Obsah: Znamení šelmy - G. E. Reid Písmo a Svědectví - ...
Aktualizováno: 02.01.2012
Vloženo: 09.10.2011
Zhlédnuto: 2314x
Celé číslo

Časopis - číslo 2/2013 - Verný až na smrť

111_zrdr_2-2013.jpg Samuel Koranteng-Pipim Názov anglického originálu:»True to Principle« (Berean Books) Biblické citáty sú z prekladu prof. Jozefa Roháčka. Stránkovanie citátov od EGW s anglickým názvom je podľa anglického originálu a stránkovanie so slovenským názvom je ...
Vloženo: 17.05.2013
Zhlédnuto: 1838x

Časopis - číslo 3/2005 - Potopa světa

47_zrdr_3-2005.jpg »Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. ...a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa...« Matouš 24,37.39, NBK 2004 Úvodník - Karel Staněk Potopa světa ...
Vloženo: 18.09.2011
Zhlédnuto: 1860x

Časopis - číslo 1/2006 - Podle toho všichni poznají...

12_zrdr_1_2006.jpg »Tehdy Hospodin Abramovi řekl: „Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let.“« 1M 15,13 »Právě toho dne, kdy ...
Vloženo: 19.09.2011
Zhlédnuto: 1638x

Copyright © 2017 ZrajeDoraje.cz - PrintTisk - Mapa webu - Kontakt